پروژه شرکت ایران خودرو 

نصب و راه اندازی دو دستگاه ایرواشر 7000 cfm