سارایئل نسیم

هواساز چیست ؟!

1401/8/14 15:49:45

هواساز دستگاهی است که با انجام عملیاتی همچون تغییر دما ، افزایش یا کاهش رطوبت ، تصفیه و تنظیم سرعت ، مشخصات هوا را تغییر داده و آن را مطبوع می سازد و از این نظر می توان آن را کامل ترین وسیله ای که توانایی انجام همه عملیات تهویه مطبوع را دارد محسوب کرد .

ادامه مطلب