سارایئل نسیم

مقایسه و تفاوت چیلر های تراکمی و جذبی

1399/9/26 14:27:13

چیلر تراکمی بهتر است یا جذبی؟ چه تفاوت هایی با هم دارند؟ از لحاظ قیمت و مصرف انرژی کدامیک برای پروژۀ ما مناسب تر است؟ این ها سؤالات و چالش هایی است که مشتریان در زمان خرید چیلر، همواره از کارشناسان تهویه سارایئل نسیم می پرسند و ما در این مقاله قصد داریم به طور جامع و کامل دو محصول چیلر جذبی و تراکمی را از ابعاد گوناگونی با یکدیگر مقایسه کنیم.

ادامه مطلب