هواساز

شرکت سارایئل نسیم پیشرو در طراحی و ساخت دستگاه هواساز با کاربرد های مختلف جهت مجموعه های بیمارستانی، درمانگاهی، کارخانجات داروسازی، صنایع بهداشتی، صنایع غذایی، صنایع میکرو الکترونیکی، هوافضا، کشاورزی و مراکز تجاری، برج ها و... می‌باشد.