هایژنیک | آنتی باکتریال

مزایایهواساز هایژنیک :

  • دستگاه های هایژنیک مزایای مهمی دارند که باعثمی شود در محیط های بیمارستانی و دیگر محیط هایی که نیاز به جریان هوای استریل وپاک دارند از آن ها استفاده شود.
  • پالایش کامل هوا و استریل کردن جریان هوا پیش ازورود به محیط قدرت بالا در تولید هوای لازم جهت تهویۀ مطبوع هوا
  • امکان استفاده از دستگاه های رطوبت زن یا رطوبتگیر در دستگاه های هواساز هایژنیک
  • امکان ضد عفونی کردن جریان هوا برای استفاده درمحیط های عفونی و شرایط خاص
  • بهره بردن از هواسازهای هایژنیک برای مدیریتگرمایش و سرمایش محیط

هواساز هایژنیک شرکتسارایئل نسیم

هواسازهای هایژنیک یکی ازوسایل تهویه مطبوع است که بیشتر در مکان های حساس مثل بیمارستان ها، مراکز دارویی، پژوهشگاه ها، مکان های بهداشتی و در برخی از موارد در گلخانه ها و فضاهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. مهم ترین تفاوت یک هواساز هایژنیک با یک دستگاه هواساز معمولی، در سیستم فیلتراسیون هوای آن خلاصه می شود. در هواسازهای هایژنیک با بهره گیری از سه لایه فیلتراسیون متفاوت، هوای بیرون تا 99/99 درصد پاک سازی شده و پس از تصفیۀ کامل به محیط داخل ورود پیدا میکند. در مکان هایی که نیاز به هوای پاک(Clean air) دارند، مثل فضاهای آزمایشگاهی و بیمارستانی اغلب از این سیستم ها استفاده می شود. 

مشخصات فنی :

هواسازهای هایژنیک از اجزاءمتفاوتی ساخته شده اند که هر جزء وظیفۀ مشخصی را بر عهده دارد. البته طراحی ایندستگاه ها درست شبیه هواسازهای معمولی است و همین طور که گفته شد، تنها در سیستمفیلتراسیون است که تفاوت ها آشکار می شود. اجزاء سازندۀ هواسازهای هایژنیک به قرارزیر است:

بدنه دستکاه : بدنۀ دستگاه های هواساز اغلب به شکل طولی طراحیمی شود و در آن ها برای نصب سیستم های رطوبت زن (یا رطوبت گیر)، سیستم هایفیلتراسیون، کویل های حرارتی و … فضاهایی در نظر گرفته می شود. جنس بدنه نیز بایداز جنس آهن گالوانیزه باشد. به طوری که در برابر رطوبت و شرایط محیطی نامساعد دچارخوردگی و زنگ زدگی نشود

فن و موتور الکتریکی : ظرفیت تولید هوا در هواسازها بر پایۀ قدرت فن وموتور الکتریکی است که تعیین می شود. در هواسازهای هایژنیک لازم است از موتورهایپرقدرت استفاده شود. زیرا وظیفۀ این دستگاه ها تأمین هوای پاک برای محیط های حساساست. به همین خاطر باید فشار هوای بالایی را ایجاد کنند. ظرفیت هواسازهای هایژنیکبین دو هزار و پانصد تا چهل هزار واحد فوت مکعب بر دقیقه است.

کویل های حرارتی : کویل های حرارتی داخل هواسازهای هایژنیک معمولاًبسته به محیط کارکرد طراحی  می شود. بهشکلی که یک خط رفت و برگشت مخصوص سرمایش محیط است و به دستگاه چیلر متصل می شود. ودومین خط رفت و برگشت کویل نیز به دستگاه بویلر و آب گرم متصل می گردد تا در فصلهای سرد کار گرمایش محیط را انجام دهد.

دستگاهای طوبت گیر : اگر هوای بیرون دارای رطوبت بالایی باشد، در زمانسرمایش لازم است از دستگاه های رطوبت گیر استفاده شود. این دستگاه ها بر مبناینقطه شبنم طراحی می شوند. به این شکل که با عبور هوا از روی کویل های سرمایشی،قطرات آب جدا شده، در کف هواساز جمع آوری می شود و سپس به بیرون هدایت می گردد.

دستگاهای رطوبت زن : اگر آب و هوای شهر خشک باشد یا اگر بخواهید ازهواسازهای هایژنیک در محیط های گل خانه ای بهره ببرید، لازم است به سراغ سیستم هایرطوبت زن بروید.

فیلتراسیون : در سیستم های هایژنیک اغلب از سه فیلتر متفاوت استفادهمی شود. فیلتر اولیه، یک فیلتر فلزی لانه زنبوری است که جلوی ورود ذرات بزرگ،حشرات و … را به درون هواساز می گیرد. این فیلتر درست پس از فن دستگاه نصب می شود.با عبور از این مرحله نوبت به فیلترهای هپا و اولپا می رسد که می توانند پاک سازینهایی را روی هوا انجام دهند و آلاینده های موجود در جریان هوا را با دقت 99/99درصد فیلتر کنند.

لامپ uv : در محیط های آزمایشگاهی، بیمارستانی و … که لازماست علاوه بر پاک سازی آلاینده های موجود، جریان هوا را ضد عفونی هم کرد، اغلب ازاشعۀ ماورای بنفش استفاده می شود. لامپ UV به کار رفته در دستگاه می تواند به طور کامل ذراتمیکروبی و ویروسی را پیش از ورود به محیط بهداشتی مورد نظر از بین ببرد.