چیلر تراکمی هواخنک

مزایای چیلر هواخنک شرکت سارایئل نسیم :

  • زیر بار قرار گرفتن چیلر هوایی به صورت تدریجی و با توجه بهبرودت مورد نیاز و درنتیجه کاهش مصرف انرژی و افزایش عمر آن.
  • تهیه قطعات سیکل تبرید،تجهیزات کنترلی و الکترونیکی از معتبرترین برندها
  • استفاده از سیستم کنترلی PLC logo - PLCMCX و CAREL
  • استفاده از مبردهای دوسندار محیط زیست R134a  R407c R404aو...
  • مجهز کردن کندانسور هواخنک به فن هایی از معتبرترین شرکتهای جهانی
  • ZILABEG - EBM
  • قابلیت اتصال به سیتم های مدیریت هوشمند ساختمان BMS و قابلیت کنترلچیلر از داخل خانه

چیلر چیست؟

چیلر در لغت به معنی آب سرد کن می باشد که دمای یک سیال خنک شونده که عمدتا آبمی باشد را به مقدار مورد نظر پایین می آورد، آب خنک شده در مصارف صنعتی و تهویهمطبوع مورد استفاده قرار می گیرد.

در سیکل تبرید ابتدا کمپرسور گاز مبرد در سیکل حرکت داده و فشار گاز را افزایشداده، لذا گاز مبرد کندانسور در دمایی که در دسترس است شروع به تقطیر می کند و بهمایع تبدیل می شود و این مایع با فشار بالا به شیر انبساط می رسد.شیر انبساط افتفشار شدید در مسیر مایع ایجاد کرده و لذا در اثر این کاهش فشار که با کاهش دماهمراه است، مقداری از مبرد تبخیر شده و مخلوط مایع و گاز وارد اواپراتور می شود ودر اواپراتور سیال خنک شونده که معمولا آب است با انتقال گرمای خود به مبرد مایعباعث تبخیر مایع مبرد در فشار ثابت می گردد.آب چیلر چون گرمای زیادی از دست دادهاست جهت تهویه کویل های فن کویل و هواساز ها به چرخش در می آید و مبرد تبخیر شدهدوباره وارد کمپرسور شده و سیکل تبرید چیلر را طی می کند.

مشخصات فنی :

بدنه : استراکچر و بدنه از جنس ورق سیاه مرغوب می باشد و با دستگاه های فوقپیشرفته CNC لیزر شده، با دستگاه های خم کن، شکل گیری میشود و سپس با استفاده از رنگ های پودری الکترو استاتیک پوشش لازم را می گیرد.

فن : فن های مورد استفاده در سیستم ها از نوع محوری می باشد.

کمپرسور : قطعه اصلی چیلر، کمپرسور آن است که سعی شده این قطعه از نوعی که درکشور ما دسترسی به سرویس آن آسانتر باشد و مناسب با آب و هوای کشور عزیزمان ایرانباشد، انتخاب شود. به علت نوسانات قیمت در مارک های مختلف، سارایئل نسیم تلاش برآن دارد که در هر زمان بهترین نوع کمپرسور را استفاده نماید.

کندانسور : در نوع چیلر های آبی از کندانسور آبی shell and tube یا کندانسورآبی صفحه ای و در چیلر های هوایی از کندانسور هوایی استفاده می شود.

اواپراتور : از نوع shell and tube یا صفحه ای بوده و با رعایت اصول استانداردبه نسبت ظرفیت طراحی و تولید می گردد.

سیستم کنترلی یکی از حساس ترین قطعاتچیلر می باشد، ضمن اینکه نوع قطعه بسیار مهم است.نحوه طراحی و ساخت آن نیز درکارکرد این دستگاه تأثیر بسزایی دارد؛لذا شرکت سارایئل نسیم ضمن دقت در انتخاب وخرید قطعات، طراحی و ساخت را توسط مهندسین و متخصصین باتجربه انجام می دهد.