اجرای سیستم سرمایش برج میلاد

1399/9/21 12:52:47

پروژه سیستم سرمایش گنبد آسمانی برج میلاد توسط شرکت سارایئل نسیم ، کاملترین تولیدکننده سیستم های تهویه مطبوع انجام گردید .

همکاری سارایئل نسیم با پتروشیمی شازند

1399/8/15 9:14:24

تولیدات با کیفیت شرکت سارایئل نسیم و همینطور فعالیت بر پایه ی استاندارد های بین المللی، موجب همکاری این شرکت با پتروشیمی شازند گردید

سارایئل نسیم دارنده گواهی نامه بین المللی

1399/7/24 16:22:43

شرکت سارایئل نسیم کاملترین تولید کننده سیستم های تهویه مطبوع در حوزه سرمایش و گرمایش،دارنده گواهی نامه بین المللی می باشد