چیلر تراکمی هوایی

چیلرهای تراکمی سارایئل نسیم با کندانسور آبی یا هوایی به دو صورت یکپارچه و مجزا از ظرفیت های 5 الی 320 تن تبرید بر اساس استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می گردد. چیلر هوایی به چیلری گفته می شود که مبرد داخل کندانسور آن به وسیله هوا،خنک می شود.این عمل به کمک تعدادی فن که هوا را از روی کویل های کندانسور عبور می دهند،انجام می پذیرد و باعث خنک شدن مبرد می شود.چیلر هوایی محدودیت های چیلر آبی را ندارد چون انتخاب کندانسور هوایی فقط به اختلاف دمای خشک هوا و دمای تقطیر مبرد،ارتباط دارد و هرچه این اختلاف بزرگتر باشد،می توان کندانسور هوایی کوچکتری انتخاب کرد بنابراین در هر جایی می توان از چیلر هوایی استفاده کرد.ولی چون در چیلر آبی فشار و دمای تقطیر پایین تر از دمای نوع هوایی است بنابراین راندمان و عمر چیلر آبی بالاتر از نوع هوایی است و در محل هایی که امکان استفاده از چیلر آبی وجود دارید بهتر است چیلر آبی استفاده گردد.معرفی اجزاء اصلی سیستم چیلر هوایی : 1-کمپرسور 2-کندانسور 3-شیر انبساط 4-اواپراتور