چیلر تراکمی آبی

چیلرهای تراکمی سارایئل نسیم با کندانسور آبی یا هوایی به دو صورت یکپارچه و مجزا از ظرفیت های 5 الی 320 تن تبرید بر اساس استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می گردد. چیلر دستگاهی است که با استفاده از یک سیال خنک کننده در سیکل تبرید سیال دیگری را (عمدتا آب) برای مصارف صنعتی یا تهویه مطبوع خنک می کند. آب سرد تولید شده در اواپراتور چیلر در سیستم های صنعتی برای خنک کردن بخش هایی از ماشین آلات و در تهویه مطبوعجهت خنک کردن هوا از طریق هواساز،فن کوئل و... مورد استفاده قرار می گیرد.چیلر آبی به چیلری گفته می شود که مبرد داخل کندانسور آن به وسیله آب خنک می شود.در این نوع چیلر،آبی که مبرد داخل کندانسور را خنک می کند خود گرم شده و دیگر قابل استفاده نیست. به همین دلیل این آب وارد برج خنک کننده شده،دمایش پایین می آید دوباره جهت خنک کردن مبرد وارد کندانسور می شود.در مناطقی که درصد رطوبت هوا زیاد باشد.چون در برج خنک کننده فرایند انتقال حرارت بر اساس گرمای نهان تبخیر انجام می شود،برج خنک کننده کارایی نداشته و نمی توان چیلر آبی استفاده کرد.همچنین اگر میزان رسوب آب زیاد باشد،چون امکان خوردگی و رسوب گیری و مسدود شدن لوله های داخلی کندانسور زیاد است،بنابراین امکان استفاده از چیلر آبی وجود ندارد و به ناچار باید چیلر هوایی استفاده کرد.