زنت

این محصول با ظرفیت هوادهی از 1000 الی 26000 CFM و ظرفیت حرارتی از 50.000 الی 80.000 Btu/hr در دو مدل عمودی و افقی با طراحی خاص و با توجه به نیاز و خواست مشتری طراحی و تولید می گردد.