پکیج یونیت هوایی

این دستگاه در دو مدل یکپارچه و مجزا با کندانسور آبی و هوایی برای سیستم سرمایش و گرمایش از ظرفیت 5 الی 80 تن تبرید با کوئل انسباط مستقیم (DX) و انواع کوئل های گرمایی و با فیلترهای مختلف طراحی و تولید می گردد.