یونیت هیتربخار

یونیت هیترهای تهویه سارایئل نسیم در سه مدل صنعتی،صنعتی ایستاده و گرم خانه ای با کوئل آبگرم،بخار و الکتریکی در سایزهای مختلف طراحی و تولید می گردد.